Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009


Description
Kursus ini menerangkan tentang peruntukan perundangan berkaitan penguatkuasaan dan pengurusan efluen perindustrian
Content
 • Bab 0 - Maklumat Kursus
 • Bab 1 - Pendahuluan
 • Bab 2 - Pembinaan Sistem Pengolahan Efluen Perindustrian
 • Bab 3 - Pemantauan Pembuangan Efluen
 • Bab 4 - Lesen Pelanggaran
 • Bab 5 - Analisis dan Petunjuk Pembuangan
 • Bab 6 - Larangan dalam Pengurusan Efluen Perindustrian
 • Bab 7 - Tanggungjawab Pemunya Premis
 • Bab 8 - Tindakan Undang-undang
 • Bab 9 - Aktiviti
 • Bab 10 - Penghargaan
 • Ujian
 • Penilaian Kursus
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever