Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol)


Description
Pembelajaran kendiri berkaitan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996
Content
 • Bab 1. Pengenalan
 • Bab 2. Bahagian I. Permulaan
 • Bab 3. Bahagian II. Kawalan Enjin Petrol Atas Kenderaan Motor
 • Bab 4. Bahagian III. Kawalan Pelepasan Bergas Daripada Kenderaan Motor
 • Bab 5. Bahagian IV. Kehendak-Kehendak Ujian Pelepasan Bergas
 • Bab 6. Bahagian V. Lesen bagi pelanggaran syarat-syarat yang boleh diterima
 • Bab 7. Bahagian VI. Kesalahan-kesalahan
 • Bab Penghargaan
 • Ujian Penilaian
 • Penilaian
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever